همایش برگزار گردید

به اطلاع تمامی افرادشرکت کننده می رساند جهت دریافت نامه پذیرش مقاله خودو لینک دریافت مقاله چاپ شده در پروسدینگ همایش پس از کلیک در گزینه پنل کاربری به قسمت لینک ها مراجعه و طبق حروف الفبا نامه پذیرش خود را دریافت نمایند و در صورت هر گونه اشکال با شماره 09194477432اقای مهندس امیدنیا تماس حاصل فرمایند.

لینک دریافت مقالات چاپ شده در حال به روز رسانی می باشد

 

 

 

شناسایی تهدید بخش های کشاورزی در راستای تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
ادامه مطلب
باز یافت مواد آلی در کشاورزی
ادامه مطلب
استان هرمزگان
محورهای استان هرمزگان
ادامه مطلب
نانو تکنولوژی در کشاوزی
ادامه مطلب
بیوتروریسم
ادامه مطلب
اگروتروریسم
ادامه مطلب
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
ادامه مطلب
آب و خاک
ادامه مطلب
زیست فناوری
مطالب در حال بروز رسانی
ادامه مطلب
کشاورزی پایدار
ادامه مطلب
IT در بخش کشاورزی
ادامه مطلب
منابع طبیعی - محیط زیست
محورهای منابع طبیعی و محیط زیست
ادامه مطلب
گیاه پزشکی
ادامه مطلب
فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
ادامه مطلب
علوم صنایع غذایی
محورهای صنایع غذایی
ادامه مطلب
مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
محورهای مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
ادامه مطلب
مدیریت در بخش کشاورزی
ادامه مطلب
شیلات و آبزیان
محورهای شیلات و آبزیان
ادامه مطلب
علوم دامی
محور های علوم دامی
ادامه مطلب
علوم باغبانی
محورهای علوم باغبانی
ادامه مطلب
علوم زراعت
محورهای زراعت
ادامه مطلب